27 November 2013 - Model vzdelávania rodičov

Model vzdelávania rodičov

Autori tejto brožúrky by chceli povzbudiť ostatné inštitúcie, ktoré pracujú s veľmi malými deťmi a/alebo ich rodičmi, aby im ponúkli množstvo tréningových aktivít inšpirovaných modelom vzdelávania rodičov.
Model vzdelávania rodičov má za cieľ poskytnúť komplexný obraz úspešných seminárov školenia rodičov, ktoré vedú k aktívnemu zapojeniu rodičov do procesu oboznamovania sa detí s cudzím jazykom.