1. October 2013

Medzinárodná konferencia ” Úloha rodiča pri zvládnutí jazyka vo veľmi ranom veku” vzbudila výnimočnú pozornosť médií. Noviny Mladá fronta Dnes uverejnili článok o zapojení rodičov do jazykového učenia detí, česká televízia uviedla správu o tejto udalosti v programe Studio 6 a čo je najdôležitejšie, aj v hlavnom večernom spravodajskom programe. Pozrite si nasledujúce webové stránky:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/243312-kdy-zacit-s-vyukou-druheho-jazyka/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100924/obsah/281783-cizi-jazyky-v-materskych-a-zakladnich-skolach/