24. september 2013

Úplne posledné stretnutie s účastníkmi projektu sa konalo pri príležitosti organizácie medzinárodnej konferencie :” Úloha rodiča pri zvládnutí cudzieho jazyka vo veľmi ranom veku detí”, ktorá vzbudila výnimočnú pozornosť médií. Táto medzinárodná udalosť sa stala integrálnou súčasťou disseminačnej kampane v rámci projektu Vzdelávanie rodičov v jazykovom vzdelávaní od útleho veku detí . Program konferencie viď dole.