5. september 2012

Druhý rok tréningových aktivít rodičov práve začína v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku a v Taliansku. Pre ďalšie detaily , prosím, kontaktujte vašich národných koordinátorov ! S nami sa rodičia  ľahko môžu stať sprievodcami svojich detí pri zvládnutí cudzieho jazyka vo veľmi ranom veku.