9.apríl 2013

PTVELL projekt je na Facebook-u! Zapojte sa do našej diskusie alebo len LIKE-ujte náš projekt. Pozrite link https://www.facebook.com/VeryEarlyLanguageLearning alebo len kliknite sa sekciu Facebook forum. Tešíme sa, že Vás tam uvidíme !