13 . jún 2013

Partneri projektu sa stretli v Lecco, Taliansko. Účastníci stretnutia prediskutovali pokroky v projekte počas druhého vzdelávacieho roku a naplánovali finálnu konferenciu. Táto hlavná diseminačná udalosť sa uskutoční 24.septembra 2013 v Prahe a bude sa zaoberať úlohou rodiča pri oboznamovaní sa detí s cudzím  jazykom vo veľmi ranom veku.