Blog používateľa Rolf

30 March, 2011

Rodičia v partnerských krajinách vypĺňajú dotazníky, kde vyjadrujú svoje potreby ohľadne podpory, ktorú potrebujú. Kým niektorí rodičia majú pocit, že ich jazykové zručnosti nie sú dosť dobré, iní by ocenili nejaké tipy na aktivity, ktoré môžu robiť s deťmi. Dotazníky pomôžu partnerom a poskytovateľom tréningu vyhovieť individuálnym potrebám rodičov.

1 September, 2011

Všetci partneri ukončili umiestnenie rodičov do kurzov a tréning rodičov sa môže začať.  Jazykové kurzy ako aj metodologické workshop-y a workshop-y vývojovej psychológie začnú na jeseň v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku a Taliansku. 

1 October, 2011

Partneri sa stretli v Antwerpen, aby prediskutovali akcie trénovania rodičov. Hlavnou témou stretnutia boli typy kurzov, ktoré budú ponúknuté v rámci troch moduloch – cudzí jazyk, psychológia a metodológia.Každý partner informoval o prípravnej fáze a jej výsledkoch. Tu si môžete pozrieť obrázky.  (Pictures)

3 January, 2012

Rodičia prejavili veľký záujem o kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný, ktorý prebieha v Českej republike , prednáša  Dr. Novackova.  25 matiek začalo navštevovať tento kurz, ktorý im umožní komunikovať so svojimi deťmi ako rodič.

19 April 2012

V Spazio Milk v Melegnano sa práve skončil kurz pre rodičov a kurz vývojovej psychológie a metodológie sa tiež bude končiť. V San Giuliano Milanese, v Arena Del Sole, sa bude končiť španielsky kurz pre rodičov.  Aby sme uspokojili potreby rodičov, plánovali sme pridať päť ďalších španielskych lekcií.  Budú prebiehať  21, apríla, 5.,12, 19. a 26, mája. Ak potrebujete ďalšie informácie, prosím kontaktujte Annalisu Introna tel. 025230255 e mail a.introna@afolsudmilano.it

23 April 2012

Úspešný priebeh jazykových kurzov pre rodičov a deti v škôlke  pri IFAK e.V. v Bochum povzbudil rodičov, aby sa zúčastnili tréningov oboznamovania sa s cudzím jazykom v priestoroch škôlky. Škôlka pri IFAK e.V. , ktorá je členskou organizáciou Paritätische NRW je zodpovedná za praktickú implementáciu tréningov rodičov v Nemecku.

25.jún 2012

Tretie medzinárodné stretnutie sa konalo v Košiciach na Slovensku v dňoch 21.-23.júna 2012.Partneri prezentovali postup projektu v jednotlivých krajinách a zhodnotili prvý rok vzdelávania rodičov.Ďalej účastníci analyzovali externé hodnotenie priebežnej projektovej správy a dohodli sa na konkrétnych krokoch vychádzajúcich z doporučení . Partneri taktiež naplánovali druhý rok vzdelávania rodičov.

 

Syndikovať obsah