Fotky

 

27 November 2013 - Model vzdelávania rodičov

Model vzdelávania rodičov

Autori tejto brožúrky by chceli povzbudiť ostatné inštitúcie, ktoré pracujú s veľmi malými deťmi a/alebo ich rodičmi, aby im ponúkli množstvo tréningových aktivít inšpirovaných modelom vzdelávania rodičov.
Model vzdelávania rodičov má za cieľ poskytnúť komplexný obraz úspešných seminárov školenia rodičov, ktoré vedú k aktívnemu zapojeniu rodičov do procesu oboznamovania sa detí s cudzím jazykom.

25 November 2013

Rodičia zapojení do projektu PTVELL mali jedinečnú príležitosť navštevovať jazykové kurzy, aby si zlepšili svoje jazykové zručnosti a vybudovali sebavedomie pri používaní cieľového jazyka so svojimi deťmi.  Nasledujuce grafy ukazuju pokrok, ktory rodicia urobili v ramci projektu:

 

 

 

1. October 2013

Medzinárodná konferencia ” Úloha rodiča pri zvládnutí jazyka vo veľmi ranom veku” vzbudila výnimočnú pozornosť médií. Noviny Mladá fronta Dnes uverejnili článok o zapojení rodičov do jazykového učenia detí, česká televízia uviedla správu o tejto udalosti v programe Studio 6 a čo je najdôležitejšie, aj v hlavnom večernom spravodajskom programe. Pozrite si nasledujúce webové stránky:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/243312-kdy-zacit-s-vyukou-druheho-jazyka/

24. september 2013

Úplne posledné stretnutie s účastníkmi projektu sa konalo pri príležitosti organizácie medzinárodnej konferencie :” Úloha rodiča pri zvládnutí cudzieho jazyka vo veľmi ranom veku detí”, ktorá vzbudila výnimočnú pozornosť médií. Táto medzinárodná udalosť sa stala integrálnou súčasťou disseminačnej kampane v rámci projektu Vzdelávanie rodičov v jazykovom vzdelávaní od útleho veku detí . Program konferencie viď dole.

 

 

1 August 2013

Zdravíme Vás , tu je krátky príbeh PTVELL projektu v Taliansku!”

Movie (YouTube)

 

23. jún 2013

Koniec školského roka  2012/2013 sa blíži a rodičia na Slovensku v English Learning Centre Košice ukončujú rodičovské vzdelávanie v rámci európskeho projektu PTVELL.
Vyplňujú spätné väzby, dotazník, predkladajú portfólia a samozrejme robia koncoročné testy.
Pozrite si fotografiu.

 

13 . jún 2013

Partneri projektu sa stretli v Lecco, Taliansko. Účastníci stretnutia prediskutovali pokroky v projekte počas druhého vzdelávacieho roku a naplánovali finálnu konferenciu. Táto hlavná diseminačná udalosť sa uskutoční 24.septembra 2013 v Prahe a bude sa zaoberať úlohou rodiča pri oboznamovaní sa detí s cudzím  jazykom vo veľmi ranom veku.

 

 

9.apríl 2013

PTVELL projekt je na Facebook-u! Zapojte sa do našej diskusie alebo len LIKE-ujte náš projekt. Pozrite link https://www.facebook.com/VeryEarlyLanguageLearning alebo len kliknite sa sekciu Facebook forum. Tešíme sa, že Vás tam uvidíme ! 

5. marec 2013

Nové na jazyk sústredené tvorivé skupiny v Prahe! Vyberte si , ktoré mate záujem navštevovať so svojimi deťmi alebo len kontaktujte koordinátora projektu na horcickova@zsangel.cz

 

Syndikovať obsah