27 November 2013 - Parent training model

Parent training model

Autoři této brožury si kladou za cíl motivovat instituce pracující s dětmi v raném věku a/nebo jejich rodiči, aby pro tuto cílovou skupinu nabídly vzdělávací aktivity inspirované modelem vzdělávání pro rodiče.  Model vzdělávání pro rodiče nabízí komplexní obrázek úspěšných seminářů pro rodiče vedoucích k efektivnímu zapojení rodičů do procesu raného osvojování cizího jazyka.