24. září 2013

Poslední projektové mezinárodní setkání se uskutečnílo u příležitosti mezinárodní konference Role rodiče v procesu raného osvojování cizích jazyků vzbudila mimořádný zájem médií. Tato mezinárodní událost se stala významnou součástí diseminační kampaně pořádané v rámci projektu Vzdělávání rodičů v oblasti výuky cizích jazyků v raném věku. Program konference najdete zde: