Blog uživatele Rolf

30. března 2011

 Rodiče v partnerských zemích v těchto dnech vyplňují dotazník, v němž uvádějí, jaký druh podpory by potřebovali. Zatímco někteří rodiče se domnívají, že jejich jazykové znalosti nejsou dostatečné, jiní by ocenili nápady, jak cizí jazyk s dětmi procvičovat. Díky dotazníku budou partnerské organizace a poskytovatelé seminářů moci nastavit semináře tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám rodičů.

1. září 2011

 Všechny partnerské organizace dokončily zápis rodičů do kurzů, a semináře pro rodiče tak mohou začít. V průběhu podzimu budou v České republice, na Slovensku, v Německu a v Itálii zahájeny jazykové kurzy, metodické semináře a semináře vývojové psychologie.

1 October, 2011

Partnerské organizace se setkaly v Antverpách a diskutovaly o seminářích pro rodiče. Předmětem hovoru byly především typy kurzů, které nabídneme rodičům v rámci třech modulů – cizí jazyk, psychologie a metodika.Představitelé jednotlivých partnerských organizací informovali ostatní o přípravných fázích a jejich výsledcích. Fotografie naleznete zde

3. ledna 2012

 Velký zájem sklidil kurz Respektovat a být respektován, který v České republice vedla PhDr. Jana Nováčková, CSc. Do kurzu se zapsalo 25 matek, jejichž cílem je naučit se komunikovat se svými dětmi jako s rovnocennými partnery.

19. dubna 2012

 V institutu Spazio Milk v italském Melegnanu právě doběhl kurz angličtiny pro rodiče a brzy bude uzavřen i kurz vývojové psychologie a metodiky. V San Giuliano Milanese v Arena Del Sole bude brzy končit kurz španělštiny pro rodiče. Pro velký zájem rodičů bude přidáno pět výukových lekcí španělštiny navíc. Budou se konat 21.4., 5.5., 12.5., 19.5. a 26.5. Pro více informací kontaktujte: Annalisa Introna, tel. 025230255, e-mail a.introna@afolsudmilano.it

23. dubna 2012

 Poté, co s velkým úspěchem proběhly kurzy pro děti v mateřské škole při institutu IFAK e. V. v německém Bochumu, se nám podařilo zorganizovat i kurzy pro jejich rodiče. V prostorách mateřské školy tak proběhly kurzy pro rodiče, jejichž děti se učí cizí jazyk v raném věku. Mateřská škola při IFAK e. V., jež je součástí členské organizace Paritätische NRW, se v Německu zaměřuje na organizaci seminářů pro rodiče.

25. června 2012

Třetí mezinárodní setkání se konalo v Košicích na Slovensku ve dnech 21. – 22. června 2012. Partneři prezentovali postup projektu v jednotlivých zemích a zhodnotili první rok vzdělávání rodičů. Dále účastníci analyzovali externí hodnocení průběžné projektové zprávy a dohodli se na konkrétních krocích vycházejících z doporučení. Partneři také naplánovali druhý rok vzdělávání rodičů.

 

Syndikovat obsah